Isres Usqamu Unnig n Timmuzɣa deg uẓeṭṭa n internet aḥric amezwaru n usenfar n usuɣel n inumak n Luqran ɣer tmaziɣt aken yal yiwen ad izmir ad tiwali. Tessuqel-it-id yiwet n tesqamut yezdin Asqamu Unnig n Timmuzɣa d Uɣlif n Lecɣal n Eddin d Lweqf, deg meɣres 2016. Deg uḥhric-a s uzwil "Tasuqqilt n usegzu n Leqwran ar Tmaziɣt ", nesres kan taṣuret n lfatiḥa s talɣa n tira d talɣa n braille, ilmend n wid ur nettwali ara, ak d talɣa n timsiselt yttwaskelsen s ṣṣut n ccix Boualem DJOUHRI di studuwat n l’APS.
Yeḥbes usenfar-a acku Aɣlif n Lecɣal n Eddin d Lweqf ur yejbed imanis deg uxeddim-a yesɛan azal amuqran.