Amaray Amatu n Usqamu Unnig n Timmuzɣa, Mass Si El Hachemi ASSAD, yemlal tanezayt n wass-a lexmis 16 yunyu 2022 akked Uselway n Usqamu Aɣerfan Aɣelnaw, Mass Brahim Boughali. d Timlilit yessuter Umaray amatu iwakken ad yeskasi Akked Uselway n Usqamu Aɣerfan Aɣelnaw d iwamniyen t-iɛemren aṭas n temsal yerzan aladɣa tiseɣlifin n Usqamu Unnig n Timmuzɣa, d wussisen ixeddem deg unnar yeddan deg usalu yenǧer uselway n Tegduda yessawalen i tduki taɣelnawt d useǧhed n tirni n daxel.

Ilmend n Temlilit-a daɣen, Mass Si El Hachemi ASSAD yemmeslay-d ɣef telmlilt taxatart n wemni deg uselɣu n tnefrut tamendawant ɣef taramendawt n kra n temyersin deg usaḍuf n uwelleh n usedwel aɣelnaw uṭṭun 04-08 n 23 yennayer 2008, id-mazal, xas ma tamendawt tbeddel seg yimir.