Asqamu Unnig n Timmuzɣa yerra deg wahil-ines n 2020 asuddes n temlilit tussnant ɣef tkerḍa tasnilsant tamaziɣt di tmurt n Lezzayer,ara d-yilin  di lwilaya n Adrar seg 6 ar 9 Unbir 2020 s uzday akked d Tesdawit tafriqit Ahmed Draya n Adrar akked d Tkadimit Tafriqit n Tutlayin.

yessefk usmekti d akken asget n tutlayin d tmeddurt-nsent di liser deg tmetti tazzayrit yewwet iẓurani-is deg umezruy, dɣa tamurt-nneɣ wessiɛen mačči d kra, msumant deg-s waṭas n tɣermiwin d yidelsan i yernan abaɣur i tumast taɣelnawt, yerna fkent i ugdud udem urzim war ma yekmen ɣef yiman-is. S wakka, asiweḍ ɣer asersi n tkerḍa tasnilsant tamaziɣt s uttekki n meṛṛa imazzagen iqeddcen deg unnar d ayen ara d-yeglun s tsetratijit iwulmen i tneflit d usnerni n yiles amaziɣ ama di tmurt n Lezzayer neɣ di Tmazɣa akked Tefriqt.

Télécharger le document en Tamazight

Télécharger le document en anglais