Mass Si El Hachemi Assad, amaray amatu n Usqamu Unnig n Timmuzɣa akked yieeggalen yeddan yid-s mlalen ass n 20 yebrir 2022 di Wehran Mass Aziz Derouaz, amasay n wuraren agrakalen.

Timlilit i d-yeḍṛan deg uxxam n usmil n usuddes n wuraren agrakalen di Wehran, tezzi ɣef usekcem n wudem amaziɣ ilmend n teẓrigt tis 19 n wuraren-a ara d-yeḍṛun di Wehran deg unebdu i d-iteddun di temdint n Wehran.

Sin idisan wwin-d awal daɣen ɣef uheyyi i yettilin ussan ilmend n usuddes n yiwet n temlilit tussnant deg tallit n wuraren agrakal. D timlilit s usentel « Lezzayer: timetti, aɣlan d yismawen» ara yefken awal i yimusnawen ad d-meslayen ɣef telqayt n umezruy, idles d tɣerma n tmurt-nneg gar waɣlanen.