Lawan ideg, mgal tawaɣit n tmes tiniɣit iḥuzan 17 n waɣiren ladɣa Tizi Wezzu akked Bgayet,
agdud azzayri iru taxessart n iɣermanen d iserdasen iqlin d imeɣrasen.
S tdukkli d lemɛawna di yir tignatin ama d tiwuɣa tiwennaḍin ama d tixazabiyin d-yettganin
tamurt-nneɣ seg lberrani, Izzayriyen fkan-d tamsirt di tferfent s wassaɣ Iggen-Aɣlan.
Ameslay ameksan d beṭṭu n tmagit –itekkan ɣef wutwilen itiknulujiyen- yufraren, ɣas ur
ḥuzan amur meqqren deg watmaten-nneɣ, ḥuzan wid hcicen d wid ur nettmeyyiz. Tawaɣit :
tamegreḍt tbeddu dima s wawal !
Asmu Unnig n Tiuzɣa (HCA) yesummul s wayen yesɛa d tazmert tal akrṭ ama s umeslay ama s
tfekka, akken yeẓẓiẓir tigawt war talsant yeḍran di Larebɛa n At Yiraten ; tiyita i d-yeglan s
tmettant n ilemẓi Djamel Bensmail, akken yessuzul asḥissef n yiezdaɣ temnaḍt-a, yeṭṭfen s
lǧehd deg wazalen iɣelnawen.
Tugna n tmussni n baba-s n unemmitu, « sruḥeɣ yiwen n mmi, maca rebḥeɣ-d arraw ! »
teskan-d tudert akken di talwit n tmetti yeṭṭfen deg wazalen n tjaddit d ugami-ines n dima i
tal talɣa n tiriẓri, beṭṭu gar temnaḍin d umeslay ameksan.
Tieskar-a d-yellan mgal taɣariwt d leɛwayet n tmetti tazzayrit ilaq ad sefḍent, ad uɣalent d
tinniɣitin s usemres n yeḍrisen iɣedmanen i d-yekkan si tmendawt tamaynut d isḍaf n Tegduda igedlen akk ayen ara iḥazen taddukli taɣelnawt.