Deg urẓam n Usihar Agreɣlan i yesker Useqqamu Unnig n Timmuzɣa. D aḥessen i taldayt n uneḍru ussnan axatar s uzwel-a : « Tageldit n Yimasayisilen, Sifaks d temlilit n Tasga (Siga) (206 sd. m. Ɛ.) » seg 22 ar 24 seg cutanber 2018 deg Tzeqqa n Yisaragen n ugezdu n Ɛin-Tmuccent / Tala-n-Tmuccent.