Asqamu Unnig n Timuzɣa ad yesselɣu s usiɣzef n tallit n ujerred, seg umezwaru (01) ɣer 07 duǧember 2023, i uttikki deg teẓrigt tis kuẓ n warraz n uselway n tegduda i tsekla d tutlayt n tmaziɣt ɣef tɣerɣert www.arraz.hcamazighite.dz

Tiɣerɣert tiliktrunit ad d-tsekles imahilen yettikkin alama d ass n amhad (lexmis) 07 duǧember 2023 azgen n yiḍ (00:00) send ma ad temdel, imir tasqamut n ufran ad d-telhu s uktazal n yimahilen yettikkin deg kuẓ (04) n tesmilin :

1        Tasekla yettwrun s tmaziɣt d tsuqilt ɣer tutlayt-a;

2        Tasnilest;

3        Inadiyen deg tgemmi tarangant tamaziɣt;

4        Tussna tatiknulujit d wumḍin i usnefli n tmaziɣt.