Ilmend n wass aɣelnaw n Udlis d tnedlist d-yemezgen d 07 n yunyu n yal aseggas, Asqamu Unnig n timmuzɣa ihegga-d yiwen wahil amesbaɣur ar yessudes s tallelt n Mass Lwali n ugezdu n Clef, deg temdint n At Ḥuwwa, ussan n 07 d 08 yunyu 2023.
 
Deg wahil-a ad ilint temzikeniyin n yedlisen s uttikki n yixxamen n usiẓreg d yimura ar d-yasen seg temnaḍin yemxalafen n tmurt.
Akken daɣen ar yilin yisaragen d temliliyin ɣef yisental n usnerni n tira d usiẓreg, ladɣa ayen yerzan adlis s tmaziɣt s tantaliwin-is meṛṛa.
Ɣer taggara n sin wussan n wahil-a, ad tuɣal tejmilt i kra n wudmawen n tsekla d yidles n temnaḍt n Clef, ɣef wayen d-rnan d abaɣur i usnulfu deg uḥric-a.
 
I usmekti, ass aɣelnaw n Udlis d tnedlist, d win yuɣalen d unṣib almend n tanaḍt taselwit Uṭṭun 21-250 yezmel uselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, ass n 03 yunyu 2021.