Tiɣri n uttekki di temlilit tagraɣlant s uzwel : "Takerḍa tasnilsant tamaziɣt di Lezzayer ", d timlilit i d-yesuddes Usqamu Unnig n Timmuzɣa akked tesdawit Ahmed Draia n Adrar d Tkadimit Tafriqit n Tutlayin,  ara d-yilin di Adrar seg 21 ar 23 Unbir 2020. 

Tiɣri-ya n uttekki, terza kan imnadiyen isdawiyen imazzagen deg taɣulin n tesnilest, tasnilesmettit d tussniwin icudden ɣur-sent.

Tzemrem ad d-tzedmem tiɣerɣert d yixfawen n yisental n temlilit s yiwet seg tutlayin-a i tzemrem ad tfernem: taεrabt, tamaziɣt, tafransist d tegnizit.
 

Tutlayt taεrabt

Tutlayt Tamaziɣt

tutlayt tefransist

Tutlayt tagnizit