Yemmugger Mass Assad Si El Hachemi, Amaray Amatu n usqamu unnig n Timmuzɣa, ass-a n lheḍ 14 Wenbir 2021, Amnukal n Aheggar Mass Ahmed Idabir.

Tirza-ya n Umnukal n Aheggar tella-d d tamenzut ladɣa deg tallit ideg yettheggi Usqamu unnig n Timmuzɣa tifugliwin tiɣelnawin tunṣibin n tmeɣra n yennayer « Amenzu n yennayer » 2972 akked Tfugla n tikci n warraz n Uselway n tigduda n Tsekla d Tutlayt tamaziɣt deg tezṛigt-is tis snat,  ara d-yilin di Tmenɣast seg 09 ar 12 yennayer 2022.