Asqamu Unnig n Timmuzɣa, ad yesfugel , am akken yuɣ atnnumi, tafsut imaziɣen, d-yettilin yal 20 yebrir, s lebɣi meqqren d yisseɣ d-nugem ɣur yimenza yezwaren ɣer umennuɣ. d asirem i uzekka yeffuktin i tmaziɣt s leqdic yuggten.

asfugel n useggas-a ad yili ilmend n ureṣṣi n wayen d-tessas  tmaziɣt, deg tallit tamynut ideg tamurt-nneɣ teddem talendawt tamaynut, igan irebbi I tmaziɣt imi d yiwet seg trekkizin n tdukli taɣelnawt d uḥraz-ines, d asaɣ yezdin timetti n tmurt-nneɣ. Ayen uɣur ara yessiweḍ umennuɣ-a ad yessiǧhed tamlilt n timmuzɣa, ɣer yidis n tmezgitin tiɣelnawin nniḍen.

Asqamu Unnig n Timmuzɣa yumen d akken Ass n 20 yebrir d azamul d-yesdukulen iɣallen yettnaɣen ilmend n tmagit tamaziɣt, tin isi yumnen tuget n tizzayriyin d yizzayriyen. Ass-a ad yeqqim d tansa n usurif amenzu n trenawit d-tessas tmaziɣt s umennuɣ n tarwa-s, d ayen iwumi rnant azal tsudwin n uwanek s levɣi aserti, imi fkant-as i tmaziɣt tamkant-is, tin tesɛa deg umezruy n tmurt-nneɣ.

ilmend n tegnait-a n usmekti, Asqamu Unnig n Timmuzɣa yettwali d akken yekkes ukukru n yemdanen zdat timsal yerzan tamazɣit, imi tigawt n yiɣerman deg unnar d umayader n Uselway n yegduda ilmend n usmil d usekrazal n tutlayt d yidles amaziɣ, imi ijerred-it gar yiswan n tsertit n uwanek.

tamuɣli n wass-a tettbeggin-d asurif amaynut d tisseɣlifin ara gent tesudwin ilmend n tmazɣt deg yimal, d ayen ara yettwaxedmen ɣef lsas n temselɣutin tiɣelnawin d-yugen uɣref seg umezruy d tutlayin-ines akked d teflest-ines, tid yerzan merra ɣer tdukli taɣelnawt.imir-a tamaziɣt ad tibɛid ɣef unnar aserti iwakken ad tuɣal ɣer unnar tegmi tussnan d ufaris aseklan adelsan d tẓuri. Ass-a tewweḍ-d tegnit iwakken ad nefk azal i umecwar ussnan d tezrawin tikadimiyin ara yernun afud i tmaziɣt ad t-yeǧǧ ad d-tifrir ad teddu degtetrart.

Asqamu Unnig n Timmuzɣa yezga d imenza deg tigawt atsudwant ilmend n tmaziɣt, iwakken ad yerẓ asalu i tallit tamaynut, ladɣa seld asunṣeb n tmaziɣt d tutlayt taɣelnawt tunṣibt. Ass-a newweḍ ɣer uswir nniḍen n umahil, imi igezda n tutlayt d yidles amaziɣ d tesdawiyin tizzayriyin d ssiliɣen d igiman n yiselmaden d yimnadiyen yettakken dɣa tallelt i tsudwin n uwanek deg yeḥricen yemxallafen iwakken ad d-sneɛten tigemmi tadelsant tamaziɣt s wudem atrar. Amahil n ujmaɛ n tgemmi-a yewwi-d ad ikemmel imi aṭas seg-s mazal ur yettwassen ara, kra deg-s iteddu ɣer nnegger.

deg ayen yerzan imal, Asqamu unnig n Timmuzɣa yettwali d akken aseḍru deg unnar n usunṣeb n tmaziɣt yewwi-d ad twaddemen-t taɣtasin timeqranin, ladɣa deg ayen yerzan aḥric n tsudwin, s usniles n yimagraden n usaḍuf uṭṭun 18-17 n 02 ɣuct 2018. Imi asaḍuf-a deg talɣa-ines tamezwarut yeddem kan idis n uslali n tkadimit tazzayrit n tmaziɣt. iwakken ad taf tmaziɣt tamkant-is deg tmetti tazzayrit, yewwi-d ad twanselsen isuḍaf merra yerzan tamsalt, ladɣa win yerzan aselmed-is deg uḥric n usegmi aɣelnaw (Asaḍuf n uwelleh ɣeg usegmi aɣelnaw U°08-04 n 23 yennayer 2008), yeǧǧan aselmed n tmaziɣt yeqqim kan deg umkan-is azal n 30 iseggasen aya. asaḍuf-a yefka ugar n wazal i usuter ametti i uselmed n tmaziɣt, iwakken ad d-tili tullya n tneɣriyin d yimekwan n yiselmaden, d ayen yettemgiriden akken waddad n tmaziɣt di tmendawt, imi d taɣelnawt d tunṣibt

imir-a yewwi-d ad d-yili umeslay ɣef temsalt-a n uselmed n tmaziɣt deg uɣerbaz d temsal nniḍen yerzan asemres n tmaziɣt, ama di taywalt timettit, anadi ussnan, di twennaḍt, deg waddad aɣerim, deg yigalisen d yismawen unṣiben…atg. Ameslay ad d-yili ɣef wuguren tettmagar tmaziɣt deg unnar, i tifin n tifrat, s tsensegmi yeddan akked tilewt n tsudwin d yisaḍufen d wallalen nniḍen s umata.iswi d aressi n wussisen n tmaziɣt, d usmatu ines deg wakal n tmurt merra, mebla aɣiwel, s uḥezzeb d useɣwes, ad taf amkan-is deg yal aḥric n tmetti d uwanek.

Mass Si El Hachemi ASSAD

Amaray Amatu n Usqamu Unnig n Timmuzɣa