s lehẓen d-yeṭṭef usqamu unnig n timmuzɣa isalli n tmettant n Mass Buxalfa Baca. deg tegnatin-a n leqerh, Amaray amatu d yimahalen n Usqamu Unnig n Timmuzɣa ad as-ssiwḍen rreḥma, ad beggnen ibeddi-nsen ɣer yidis n twacult-is.
Dda Buxalfa yella d aneɣmas ameqran deg ṛṛadyu tis snat, d win ḍefrent aṭas n tsutwin n yimsefliden yettḥessisen I wahilen-is, ladqâ d wid d-yewwin aṭas n wudmawen yeǧǧan ismawen-nwen deg umezuy n Lezzayer tamirant. ɣer Taggara n umecwar-is, Dda Buxalfa yura yiwen udlis s wazal-is s uzwel “ Ccfayat n ṛṛadyu n teqbaylit” , d win d-yettwaẓregen deg useggas n 2019 sûr tiẓrigin Frantz Fanon akked Usqamu unnig n Timmuzɣa.