Gguren iɛeggalen n Usqamu unnig n timmuzɣa, ɣef yixf nnsen Mass Si El Hachemi Assad, amaray amatu, ɣer ugezdu n Lwad, anda ssenṭin sin wussan n tirza n umahil (14 d 15 meɣres). Ass amenzu n wahil, ɣef 15h, yeḍra-d usarag di tesdawit "Hama Lakhdar" i d-yeḍfer ustenyi n yiwen n umtawa n tallalt gar Mass Assad akked ubrufisur Omar FERHATI, amasay amezwaru n tesdawit. Amtawi-a yewwi-d ɣef usnfli n wahilen n yimbaddalen d tallelt tasensegmant, tussnant, tatwilant gar Usqamu d Tesdawit n Lwad. Sin agi n yisuda gezment-tt di ṛṛay i wakken ad snernint tasnuddest n usaki, s usidef afesnan n wudem amaziɣ deg wahil n tesdawit s webrid n uselmed n tmaziɣt seg useggas n 2018-2019 d tasawent, s yisem-is d asurif amezwaru s tmendadt n uselmed ussid n tutlayin. Si tama nniḍen, yewwi-d a d-yili umbaddal n yidlisen d warraten isensegmanen d ussnanen d usebɣes n usiẓreg amttikki n yidlisen d yimahilen n unadi deg tesɣunin tuzzigin.